ΟΜΙΛΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ο.Γ.ΗΡ.Α)

Αγωνιστικό έτος 2000

Καρυάμη Χαρά: 3η θέση με το Ανσάμπλ Ρυθμικής Αγωνιστικής Γυμναστικής στην Ολυμπιάδα του SIDNEY.

2000ar2000dr2000br2000cr